Om rettferdighet: Utdrag fra Platons “Staten”

Sokrates: […]vi sa det var rett å gjøre godt mot en venn, men ondt mot en fiende. Nå vil du at vi […] skal si at det er rett å gjøre godt mot en venn hvis han er god, men å skade en fiende hvis han er ond. [Polemarchos]: Ja, slik mener jeg at det…

Platon om problemet med kroppen

Utdrag fra dialogen Faidon Kroppen legger talløse hindringer i veien for oss. Den må stadig ha mat. Så blir den syk, og hindrer på den måten vår jakt etter ideene. Den fyller oss med lyster, behov og bekymringer, alle slags innbilninger og en mengde vås. På grunn av kroppen kan vi ikke tenke grundig gjennom…

Menneskelig dyd er kunnskap

Skomakeren må forstå både materialet og hvorfor skoen skal brukes. De som ønsker å leve godt må forstå seg selv og hva poenget med å leve er. Den som har lært seg håndverket, vil leve godt. I Gorgias argumenterer Sokrates slik: Sokrates: Men vidare. Den som har lært kunsten å byggje, han er byggmeister, ikkje…

Den sokratiske metode

For sofistene er målet å vinne diskusjoner. De er ikke spesielt opptatte av spørsmålet om sannhet. Det er i samsvar med deres skeptisisme og relativisme. Om alt du kan få er mininger, da kan du få alle ting til å opptre for andre slik de vil opptre for deg selv. Retorikkens mål er nettopp det….

Hvem var sofistene?

Sofistene var omreisende lærere som videreformidlet kunnskap ved å ta betalt for det. Her er et utrag fra dialogen Protagoras. Her møter vi Sokrates og en annen som bare omtales som “En venn”. Stemningen er til både å ta og føle på når den store sofisten melder sin ankomst Protagoras kommer Tidlig imorges, før dagen grydde,…

En skildring av Sokrates (med noen oppgaver)

Utdraget er fra et verk som opprinnelig heter Symposion. Vi er på en fest hos den rike Agathon. Under denne festen er det en slags konkurranse om å holde den beste talen til kjærlighetsgudinnen Eros. Det er Sokrates som holder den beste talen. Ellers møter leseren dikteren Aristofanes og Alkibiades. Han var en general som…

Tidlige greske samfunn

Det er vanlig å anta at Homer eller den som skapte Iliaden og Odyseen antakelig levde på 800-tallet f.Kr. Da hadde Egeerhavsregionen forandret seg enormt. Folkevandringene i det 13. århundre f.Kr. innledet en mørk tidsalder hvor som vi har få opplysninger om. “De mørke århundrene var […] preget av analfabetisme og tilbakegang […] men de…

Innledning til Hellas: Geografi, Kreta og Mykene

Grekerne tilhørte en verden som var sentrert rundt Middelhavet. I denne verdenen hadde fønikere, egyptere, grekere og mange andre felles interesser, ideer og instutisjoner. Alle lånte av hverandre. Grekerne tok fønikernes alfabet og visse filosofiske ideer fra Egypt. Noen politiske aspekter lånte de fra de fønikiske bystatene. Likevel må den greske verden karakteriseres som en…

Den katolske kirken mister sitt hegemoni

Mange hadde satt likhetstegn mellom den kristne enhet og den kristne kirke. Men denne enheten hadde sitt grunnlag i spesielle sammenheng: fattigdom og mangler frem mot 1100-tallet. Når disse forholdene endret seg, samtidig med at Europa ble rikere og kunnskapsnivået på mange forskjellige felt ble sterkere, forsvant også grunnlaget for pavens makt. Kirken kunne ha…