Hvem var sofistene?

Sofistene var omreisende lærere som videreformidlet kunnskap ved å ta betalt for det. Her er et utrag fra dialogen Protagoras. Her møter vi Sokrates og en annen som bare omtales som “En venn”. Stemningen er til både å ta og føle på når den store sofisten melder sin ankomst Protagoras kommer Tidlig imorges, før dagen grydde,…

En skildring av Sokrates (med noen oppgaver)

Utdraget er fra et verk som opprinnelig heter Symposion. Vi er på en fest hos den rike Agathon. Under denne festen er det en slags konkurranse om å holde den beste talen til kjærlighetsgudinnen Eros. Det er Sokrates som holder den beste talen. Ellers møter leseren dikteren Aristofanes og Alkibiades. Han var en general som…

Tidlige greske samfunn

Det er vanlig å anta at Homer eller den som skapte Iliaden og Odyseen antakelig levde på 800-tallet f.Kr. Da hadde Egeerhavsregionen forandret seg enormt. Folkevandringene i det 13. århundre f.Kr. innledet en mørk tidsalder hvor som vi har få opplysninger om. “De mørke århundrene var […] preget av analfabetisme og tilbakegang […] men de…

Innledning til Hellas: Geografi, Kreta og Mykene

Grekerne tilhørte en verden som var sentrert rundt Middelhavet. I denne verdenen hadde fønikere, egyptere, grekere og mange andre felles interesser, ideer og instutisjoner. Alle lånte av hverandre. Grekerne tok fønikernes alfabet og visse filosofiske ideer fra Egypt. Noen politiske aspekter lånte de fra de fønikiske bystatene. Likevel må den greske verden karakteriseres som en…

Den katolske kirken mister sitt hegemoni

Mange hadde satt likhetstegn mellom den kristne enhet og den kristne kirke. Men denne enheten hadde sitt grunnlag i spesielle sammenheng: fattigdom og mangler frem mot 1100-tallet. Når disse forholdene endret seg, samtidig med at Europa ble rikere og kunnskapsnivået på mange forskjellige felt ble sterkere, forsvant også grunnlaget for pavens makt. Kirken kunne ha…

Kristendommen, gresk-romerske og germanske tradisjoner

I middelalderen snakker vi om i hovedsak to kristne retninger, den romersk-katolske og den ortodokse kristenhet. Den romersk-katolske versjonen var i all hovedsak henvist til Vest- og sentral-Europa. I løpet av de 1000 årene vi kaller middelalderen oppstod det en felles-europeisk sivilisasjon. Det var egentlig en slags miks av kristne, gresk- romerske og germanske elementer….

Trippelalliansen vs. trippelententen

Etter 1870 begynte den industrielle revolusjonen i Tyskland. Tyskerne produserte mindre stål i 1865 enn Frankrike. I 1900 produserte landet mer enn både Storbritannia og Frankrike samlet. Tyskerne følte at de trengte “en plass i solen.” Med det menes at Tysklands mål var å bli jevnbyrdig med Storbritannia. Dette var noe som var vanskelig å…

Østerrike, nasjonalisme og revolusjoner

Habsburgriket, med utgangspunkt i Wien, var den nest mest befolkede stat i Europa. Folkene i riket levde i tre hovedregioner: Østerrike Böhmen Ungarn De tilhørte rundt et dusin forskjellige nasjonaliteter og språkgrupper: tysk, tsjekkisk, magyarsk, polsk, ruthensk, slovakisk, serbisk, kroatisk, slovensk, dalmatisk, rumensk og italiensk. I mange deler av riket levde nasjonalitetene sterkt adskilt, mens…

Revolusjonsåret 1848

Frankrike Julimonarkiet i Frankrike hadde ikke livets rett. Dets motstandere var grupperinger som stadig ble mer og mer sosialistiske. Politikken ble stadig mer uvirkelig. Det var få interesser som ble representert i nasjonalforsamlingen. Det som viktigst ble sjeldent diskutert. Selv borgerskapet var magert representert. Korrupsjonen florerte. Noen forsøkte å gi flere stemmerett. De radikale krevde universell…

Stoisismen: Rasjonell kontroll over følelsene

Grunnleggeren av stoisismen var Zeno fra Kitium på Kypros. Han var således ikke innfødt athener. Han kom dit ca. 320 f.Kr og studerte, og fungerte som lærer frem til sin død ca. 260 f.Kr.  Siden han ikke kom fra Athen, ville Platon og Aristoteles ha sett på ham som barbar. Dette sier ikke så lite…