Velkommen til faget historie og filosofi

På en eller annen måte er alle mennesker filosofer. Vi har alle sammen visse verdier som styrer livene våre og vi har alle sammen et bilde av hvordan verden er. Noen av oss tror at det er en gud som står bak alt; mens andre tror alt er tilfeldigheter. Noen av oss tror at mennesket har udødelige sjeler eller at vi bare er “støv.”

Å leve er en kompleks affære. Vi er til alle tider nødt til å stille spørsmål av forskjellig art: hvordan skal jeg forholde meg til x? Hva blir konsekvensene av y? Mange av disse spørsmålene besvarer vi på en måte, selv om vi ikke alltid vet at vi har rett. Filosofien hjelper oss med å reflektere over spørsmålene. Og i mange tilfeller har det allerede blitt sagt en hel de.

Vi kommer ikke unna filosofiske spørsmål, selv om vi ikke ønsker å ha noe med dem å gjøre. Som mennesker er vi ofte opptatt av å måle ting opp mot hverandre, f.esk. verdier. Vi rangerer også måter å tenke på og visse typer spørsmål. Mange vil hevde at det ikke har noen verdi å stille spørsmål av en art som disse mener er filosofiske.

Å tenke ved å bruke filosofien som redskap er en del av allmenndannelsen. De spørsmålene som faget tar for har blitt stilt i århundrer før. De er en del av en prosess som generasjoner har akseptert å ha en egenverdi. Ved at vi nå jobber med dem er vi med på å dyrke kulturarven.

Mange anser likevel filosofi som noe som er livsfjernt. Det er ikke feil å tenke slik. Mye av det er fjernt, og mye av det kan synes fjernt. Årsaken til det er at filosofien ikke består av brokker med fakta som vi kan bruke til noe direkte i en gitt situasjon. Filosofer ser på verden på bestemte måter; med egne verdivurderinger og med egne kriterier for hvordan den fungerer.

Filosofer undersøker mange forskjellige forhold i verden:

  • Metafysikken: undersøker hva det vil si at noe er og hva virkeligheten er
  • Epistemologi: studiet av kunnskap
  • Etikk: om verdier
  • Politikk: om samfunnets organisering
  • Logikk
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s