Er mennesket enestående?

Utviklingen mot det moderne mennesket har vært lang. Likevel er vi langt fra alene i naturen. Våre nærmeste slektninger er de store afrikanske apene, og disse deler vi 98 prosent av genmaterialet med. Det er gjort spor som antyder at vi skilte oss fra de store apene for ca. 7 millioner år siden; men de sikreste sporene er likevel mellom fire og fem millioner år gamle. Da forlot våre forfedre eller hominidene de tykke skogene og vandret inn i store, åpne grasslandskaper i det østlige Afrika. Man tror at årsaken til denne migrasjonen var at det har intruffet en langvarig og massiv periode med tørke som reduserte størrelsen på skogene. Det nye miljøet førte til flere endringer i menneskets fysiske utseende og psykologi. De viktigste fysiske trekkene som skilte menneskene fra apene og andre primater var at de kunne gå oppreist, ha fleksible hender og kunne snakke sammen.
Fotspor etter voksent menneske og barn; Olduvai, Tanzania Aper går bare unntaksvis på to hender. For oss er det svært enkelt. Arten Ardipithecus ramidus kunne gå oppreist, men foten var ikke formet slik at den skulle gjøre det hele tiden. De første håndfaste spor etter gange stammer fra Olduvai i Tanzania. Her er det gjort funn av fotspor fra en voksen og et barn som skal ha vandret der for ca. 3,6 millioner år siden. 

Når mennesket begynte å gå oppreist førte det til en endring i skjelettet og muskulaturen. Vekten ble flyttet til den vertikale aksen. Plassen som var til tilgjengelig for fordøyelse ble redusert; noe som igjen førte til et behov for mat som måtte være enklere å fordøye og ha et høyere næringsinnhold. De kunne derfor gå ifra å ha et kosthold basert på planteblader over til et hvor frukt og nøtter var viktige ingredienser.

Nå ble også hendene frigitt og menneskene kunne bære mat, steiner og barn. Hendene ble etterhvert utviklet slik at de ble mer fleksible og våre forfedre ble i bedre stand til å overleve og overføre genetisk arvemateriale.

Våre og apenes hender har to tomler som kan ta borti fire andre fingre. Menneskenes fingre er likevel mer kraftige og kan gripe mer nøyaktig. Dette gjør at vi kan lage verktøy som kan benyttes for å lage redskaper som vi kan bruke i dagliglivet. Vi kan også bruke verktøy for å lage verktøy. Det er nylig gjort et funn som indikerer at menneskene kan ha laget steinverktøy for så lenge siden som 3,3 millioner år siden

Menneskeheten tok et nytt skritt fremover da de “oppfant” den viktigste måten de har for å kommunisere; tale. Dette førte til at de kunne samarbeide mer effektivt og å videreføre erfaringer til avkommet. Mennesker har en større mulighet til å kommunisere enn andre primater. Da hominidene trakk ut på de store savannene økte behovet for å leve i større grupper slik at det ble enklere for dem å forsvare seg. De måtte da f.eks. koordinere hvordan man skulle kaste steiner. Dette førte igjen til større sosialt samhold.

De overfornevnte forhold førte til at hjernen vokste. Hjernen ble større i forhold til resten av kroppen. For å på plass til den “nye” hjernen ble det et behov for større plass. Hodeskallen måtte dermed forandres, noe som det nye kostholdet gjorde mulig. Fruktene og nøttene de spiste var enklere å tykke enn bladene og barken fra trærne. Dette førte til at tennene og kjevene ble mindre. Således skjedde det en endring i hvordan hjernen fungerte og områder for tale og språk ble utviklet. Hjernen er derfor et produkt av evolusjonen.

Noen lenker:

  • I denne artikkelen diskuterer biologen Dag O. Hessen om menneskene er enestående i naturen. Han peker først på hva slags trekk vi mennesker har: språket, vår evne til abstraksjon, at vi kan bruke redskaper, at vi har “oppfunnet” kultur og at vi er i stand til å vurdere den moralske verdien av handlinger.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s