Er det sannhet i myter?

I boken “When they severed Earth from the Sky: How the Human Mind Shapes Myths”, er et av spørsmålene: “Er det mulig å overføre muntlig kunnskap i generasjoner?”  Det er vanlig å tro at myter tilhører kategorien “fiksjon”, men sannheten er noe helt annet. Boka tar for seg myter som er mutlig overlevert fra generasjon til generasjon. Forfatternes hensikt er å vise at informasjonen mytene inneholder er fakta; og at selve formålet med mytene er å overlevere informasjon om hendelser i generasjoner. Et eksempel på dette er vulkanen Mount Mazama hvor det i mytene om den finnes en gigant. Denne er naturligvis ikke der lengre. Etter et enormt utbrudd kollapset den og har aldri hatt utbrudd siden. På dette stedet ligger i dag Crater Lake. I myten fortelles det om akkurat dette og det fortelles også når det skulle ha skjedd. Disse opplysningene bekreftes av moderne vitenskap. Vi trenger naturligvis være enig i tolkningene av årsakene til hendelsene slik de blir forklart i mytene. I dette tilfellet har innbyggerne i Klamath-stammen overlevert denne myten i generasjoner.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s