Om lover som kilder

Så langt i kurset har vi arbeidet med noen skriftlige kilder fra oldtiden. Vi har sett på utdrag av Hammurabis lover slik de er gjengitt i læreboka (s. 41). Lovteksten er en normativ kilde; den forteller noe om hvordan herskeren ønsket at samfunnet skal være. Den gir oss opplysninger om hvordan mennesker i et gitt samfunn skal oppføre seg og hvilke handlinger de ikke skal bedrive. Ofte har normative kilder til hensikt å forandre samfunnet i en bestemt retning. Jeg skal her vise et eksempel. Det er tatt fra Gulatingsloven. Her heter det:

Kap. 20. Både Olav [den Heilage] og Magnus [Erlingsson]

Det er no dinest at kvar sjuende dag skal me halda oss frå kjøt, den dagen kallar me fredag. […] Den som vert sannskyldig i det at han et kjøt på fredag, han ska bøta 3 øyrar til biskopen, utan han et i vankunne. […]

Her blir det innført regler for når man skal og ikke skal spise kjøtt. Innføringen av disse reglene må sees i sammenheng med innføringen eller reformen av det norske samfunnet etter at kristendommen ble religion i Norge. I loven heter det videre at den som har blitt straffet to ganger for dette lovbruddet og “…ikkje vil vørda fredagane eller kristendomen vår…” Det betyr at dersom ikke respekterer lovbruddet, har han ikke bare begått en straffbar handling overfor samfunnet, men også overfor Gud. Straffen for slike brudd er derfor “…kvar penning av godset sitt…” Likevel finnes det en utvei, nemlig å skrifte og gjøre bot. Dermed kan man på individplanet gjenopprette den synd man har begått imot Gud og, overfor samfunnet man er et medlem av. I dette samfunnet skal alle være kristne. Straffen for å ikke bøte er da å “[…]fara ut or landeingi åt kongen vår.” Man blir nærmest tvangsutmeldt av samfunnet.

Likevel vet vi ingenting om mennesker overholdt disse bestemmelsene. Ei heller vet vi om i hvilken grad slike straffer ble krevd inn eller om folk gjorde bot eller om de for i utlegd dersom de lot være å bøte.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s