Symboler i kunsten som uttrykk for samfunnsorden

Vi skal nå arbeide med forskjellige eksempler på symboler og hva de forteller om samfunnsordenen. Vi definerte symbol som:

Gjenstand eller ytre tegn som det knytter seg en overført betydning til, anskuelig uttrykk for ulike typer idéinnhold i kunst, religion eller politikk.

Svendsen, Lars Fredrik Händler. (2011, 21. november). Symbol: tegn. I Store norske leksikon. Hentet 8. september 2015 fra https://snl.no/symbol%2Ftegn.

Vi så først på noen symboler fra vår egen tid: ol-ringene, et kommunevåpen, en apple-logo og julenissen. Deretter beveget vi oss over på symboler fra oldtiden. Her er vi interesserte i å finne ut hva symbolene betydde for menneskene da og hva de forteller om samfunnsordenen.

Steder hvor det er blitt gjort funn av førhistoriske statuetter i Europa

Vi ser først på eksempler av statuetter fra yngre steinalder. De aller første statuettene dateres til ca. 30.000 år siden. De første er av stein, elfenben, og leire. De har blitt funnet i både Europa og i Asia.

Venus fra Willendorf

Det første eksempelet vi ser på var Venus fra Willendorf. Dette er en statue som er ca. 25.000 år gammel. Det som slår oss ved første øyekast er de overdimensjonerte kroppsdelene og hårpryden. Det er lite tvil om at her er begreper som fruktbarhet og overlevelse som står sentralt. På denne siden er det en tolkning av symbolikken i denne statuen.

Løvemenneske. Fra Hohlenstein-Stadel, Tyskland. Ca. 30.000-26.000 f.Kr. Mammutelfenbein. 29,6 cm. Ulmer Museum, Ulm.

Det er også gjort funn av andre typer statuetter fra denne perioden. Den ene er et løvemenneske fra Hohlenstein-Stadel i Tyskland. Den er noe eldre enn Venus fra Willendorf. Den er laget i mammutelfenben og er 29,6 cm høy. Ble den benyttet i et eller annet rituale? Er dette en avbildning av et halvmenneske eller halvdyr? Et faktum er at den som laget denne figuren skapte noe som aldri har blitt sett i virkeligheten.  Løvemenneske. Fra Hohlenstein-Stadel, Tyskland. Ca. 30.000-26.000 f.Kr. 29,6 cm høy. Ulmer Museum, Ulm.

Kvinne fra Brassempouy. Grotte du Pape, Brassempouy, Frankrike. 3 cm. Musée des Antiquites Nationales, St.-Germain-en-Laye, Frankrike

Et annet eksempel er kvinnen fra Brassempouy i Frankrike. Denne er ca. 24.000 år gammel. Mange som spesialiserer seg innenfor disse feltene mener at slike førhistoriske samfunn var matrilineære eller samfunn hvor kvinner hadde stor betydning. Andre mener at kvinnestatuettene, hvor kvinnene gjerne er gravide gjenspeiler naturlige sykluser med gjentakelser. Kvinnen fra Brassempouy hadde en slik funksjon.

Flere lenker

  • Introduksjon til steinalderkunst. Fra Khan academy

Egyptiske symboler

Den greske historikeren mente at egypterne var det mest religiøse folk på jorden. I kunsten kommer religiøse forestillinger fram overalt. Faraoene var hellige og var sønner av solguden Ra. De ble forent med faren i døden og seilte sammen med ham hver dag i solbåten som daglig reiste over himmelen.

Ra i solbåten

Egypterne trodde at kongene var forbindelsene til de usynlige gudene i universet. For å tilfredsstille gudene og for at de skulle beskytte staten, bygde kongene store templer for dem. Prestene som hadde tilhold der så til at gudestatuene, som var plassert helt innerst i tempelet adri var tomme for fersk mat og klær. De mange gudene og gudinnene ble framstilt i mange forskjellige former; noen som mennesker, andre som dyr, og atter andre som mennesker med dyreansikter.

Isis dier Horus

Dødsguden Osiris, opptrer ofte i menneskeform, innpakket i lin lik en mumie. Kona Isis, og deres sønn skyguden Horus er mennesker. Likevel blir Horus ofte avbildet med menneskekropp og med falkehode. Solguden Ra opptrer noen ganger som en kobra og andre ganger som en bille. Noen guder hadde forskjellige former over tid og noen ganger ble de tilbedt i forskjellige deler av landet under forskjellige navn.

Elementene av egyptisk religion forteller om et velorganisert kosmos. Himmellegemenes bevegelser, gudenes gjerninger og menneskenes abeid var alle tenkt å være del av en større balanse og harmoni. Døden ble bare fryktet av de som kunne forstyrre harmoniene. Ærlige sjeler kunne være forsikret om at deres ånder ville leve i evigheten.

De forskjellige symbolene

Kronen er et symbol for kongens makt i Egypt.

Det øvre Egypts hvite krone
Det nedre Egypts hvite krone

Et annet vanlig symbol er kobraen som har en nær forbindelse med solen, kongen.

Guden Horus, som er konge over jorden og kraften over det gode blir representert som en falk.

Horus

Horus’ øyne var symboler for solen og månen.

Horus’ øye

Ankh er symbol for det evige liv.

Ankh

Billen er forbundet med skaperguden Alum og den oppstående sol.

Skarabébille

Nettsteder med ressurser til Egypt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s