Benedikts regel: Hvilke redskaper har vi til å gjøre gode gjerninger?

I dette utdraget gjør Benedikt av Nursia rede for hva slags holdninger og adferd munker bør ha for å leve et dydig kristent liv.

For det første, ”elske Herren Gud av hele sitt hjerte og hele sitt sinn og med all sin kraft”, og dernest ”sin neste som seg selv.” Videre: ”Ikke slå i hjel, ikke bryte ekteskapet, ikke stjele, ikke begjøre, ikke vitne falsk”, ære alle mennesker, og ”ikke gjøre mot andre det en ikke vil at de skal gjøre mot en selv.”

Fornekte seg selv for å følge Kristus. Holde kroppen i age, ikke hengi seg til nytelser, gjerne faste. Gi de fattige å spise, kle den nakne, besøke den syke, gravlegge den døde, bistå dem som er i nød, trøste dem som sørget.

Holde seg borte fra verdslige sysler, ikke sette noe foran kjærligheten til Kristus. Ikke gi etter for sitt sinne, ikke la vreden få innpass. Ikke være falsk i sitt hjerte, ikke tilby fred med sik i sitt sinn. Ikke svikte kjærligheten. Ikke sverge, slik at en unngår å sverge falsk; si sannheten både med hjerte og munn.

Ikke gjengjelde ondt med ondt. Ikke volde urett, men også: tåle den urett som voldes en selv. Elske sine fiender. Ikke svare med forbannelser over dem som forbanner en, men tvert imot velsigne dem. Tåle forfølgelse for rettferds skyld.

Ikke være hovmodig, ikke drikkfeldig, ikke storeter, ikke syvsover, ikke doven, ikke være negativ eller baktale andre.

Sette all sin lit til Gud. Gi Gud æren for det, og ikke seg selv, om en finner noe godt hos seg; men vite at det onde en gjør, har en selv ansvaret for.

Frykte Guds dom, skjelve for Gehenna, begjære det evige liv med all sin åndelige kraft, og hver dag ha døden for sine øyne og ane dens komme. Vokte på sine gjerninger hver stund og hver time, og være viss på at Gud ser en, hvor en enn er. Straks knuse mot Kristus de onde tanker som kommer opp i en, og betro dem til sin åndelige veileder; voktes in munn for ond eller skammelig tale, ikke være henfallen til mange ord, ikke føre fåfengt snakk eller si lattervekkende ting, ikke gjerne le meget eller voldsomt.

Gjerne lytte til lesning av hellige bøker, ofte kaste seg ned for å be, daglig med sukk og tårer bekjenne sine tidligere synder for Gud i bønnen, og heretter ikke begå den mer.

Ikke tilfredsstille kjødets lyster, hate egenviljen, og adlyde abbedens bud i alle ting, også om han selv – hva Gud forby – handler i strid med dem, idet en minnes Herrens bud: ”Gjør hva de sier, men ikke hva de gjør.”

Ikke ønske å kalles hellig før en er det, men være det først, slik at en siden med rette kan kalles så. Hver dag oppfylle Guds bud i sin gjerning, elske kyskhet, ikke hate noen, ikke være sjalu eller misunnelig, ikke trettekjær, unngå å komme høyt på strå. Ære de eldre, elske de unge. I Kristi kjærlighet be for sine fiender; slutte fred med sin motstander før sol går ned.

Og aldri miste tilliten til Guds miskunn.

Dette er den åndelige kunst redskaper. Dersom vi uten opphør, natt og dag, benytter oss av dem, og siden, på Dommens dag, leverer dem inn, skal Herren gi oss den lønn han har lovet oss: ”Hva intet øye har sett og intet øre har hørt, hva Gud har gjort rede for dem som elsker ham.”

Men det verkstedet hvor vi utfører alt dette, er klostergården og det vedvarende fellesskap.

Gunnes, Erik (Overs.): Klosterliv i vesten. Agustins regel – Benedikts regel. Oslo 1986, s. 61f. Boken er tilgjengelig på: http://www.nb.no/nbsok/nb/e5fbe053777566b7a8f3bde0e4248199?index=1#5

Spørsmål:

Hva slags før-kristent tankegods skjuler seg i denne teksten?

Hva er målet med denne teksten?

Hvordan er et dydig kristent liv slik denne teksten beskriver det? Er det mulig å oppnå et slik liv?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s