Førsokratikeren Anaximander fra Milet

Den andre filosofen vi blir kjent med er Anaximander. Vi vet ikke når han levde, men det blir sagt at han var 64 år i år 546 f.Kr.

Anaximander skal ha skrevet en bok i prosaform. Boken er altså gått tapt. Men her skal det ha vært en skildring over hvordan verden skulle ha blitt skapt. Først skal jorda og himmelen ha blitt skapt, og til slutt ble dyr og mennesker skapt.

For ham er urstoffet noe han kalte apeiron; det grenseløse eller uendelige. Apeiron er ubestemmelig. Vi kan ikke observere det med det blotte øye.

I gresk religion og filosofi hadde begrepet “rettferdighet” en viktig plass. Men vårt begrep om “rettferdighet” er ikke det samme som grekerne brukte. De fylte det med et annet innhold. Anaximander skal, ifølge den britiske filosofen Bertrand Russell, mene at det finnes et visst forhold mellom, ild, jord og luft i verden. Likevel forsøker hver av disse tingene å øke sitt “område” på bekostning av de andre. Samtidig er det en slags lov som hele tiden forsøker å styre denne balansen:

Hvor det har vært ild […] har det vært aske som igjen er jord. (Russell 1996, s. 35. Min oversettelse)

I en omtale skal Anaximander ha sagt at:

“…noe som var i stand til å generere vamt og kaldt fra det evige ble adskilt ved skapelsen av verden, og at en flammesfære vokste rundt luften som omringet jorda, som bark rundt et tre. Når denne ble revet av og fikk sin tilhørighet bestemt til visse sirkler, ble sola og månen og stjernene skapt.

Et annet sted:

Anaximander sier at de første dyr ble født i fukt, innhyllet i tornefylt bark; men etterhvert som alderen deres økte kom de ut av de tørrere delene, og når barken hadde visnet levde de et annet slags liv i en kort periode.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s