Pytagoras fra Samos (ca. 582-500 f.Kr.)

Pytagoras var opprinnelig fra byen Samos, men emigrerte til byen Kroton i sør-Italia rundt 520 f.Kr. Her grunnla han et samfunn av mennesker som trodde på ham og hvordan han levde. Denne “religionen” spredte seg i de greske bosetningene i sør-Italia og på Sicilia; han og hans følgere oppnådde også politisk og intellektuell innflytelse. Likevel skal borgerne av Kroton ha vendt seg mot ham og han flyttet til en annen by i Sør-Italia. Pytagoras ble fort en mytisk personlighet som skal ha utført magi og mirakler.

Mye av det som er skrevet om ham er merkelige saker. Og enda mer merkelig blir det når vi blir kjent med de reglene som pytagoreerne skulle følge. De var slik:

 1. Holde seg unna bønner
 2. Ikke plukke opp det som hadde falt ned
 3. Ikke ta på hvite haner
 4. Ikke bryte brød
 5. Ikke gå over kryssede stenger
 6. Ikke røre i ilden med jern
 7. Ikke spise fra et helt brødstykke
 8. Ikke plukke opp en krans
 9. Ikke sitte på et kvart mål
 10. Ikke spise hjertet
 11. Ikke gå på hovedveien
 12. Ikke dele tak med svaler
 13. Når man har tatt gryta av ilden, ikke etterlat et merke av den i asken, men røre det sammen
 14. Ikke se i et speil ved siden av et lys
 15. Når du står opp fra sengetøyet, rull dem sammen og rett ut “kroppsavtrykket

Også pytagoreerne var opptatt av de samme spørsmålene som Tales og Anaximander. Men de kommer frem til andre svar enn f.eks. Tales. Pytagoreerne mener at det som er grunnleggende i verden er ikke materielle ting men former; altså matematiske strukturer i universet. Det er ingen belegg for at Pytagoras selv skal ha vært en kreativ matematikere, og det er slettes ikke sikkert at det var han som kom opp med det berømte teoremet. Han skal i stedet ha vært opptatt av å spekulere om tall i forhold til kosmos. For ham er ikke matematikk bare noe som har praktisk nytte; men tallene avslører abstrakte strukturer i tingene; og det er disse abstrakte strukturene som kan være nøkkelen til tingenes essensielle natur.

Pythagoras skal også ha oppdaget betydningen av tallene i musikken; og forholdet han mente fantes mellom musikk og aritmetikk. Han tenkte på tallene som former, noe likt de vi kan se på spillkort. Vi snakker fremdeles om kvadrater og kubikk, som visstnok er begreper som vi kan tillegge ham.

Mer stoff om Pytagoras og hans følgere:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s