Tales fra Milet

Hvordan var verden i henhold til mythos:

*Den greske filosofi synes å begynne med et urimelig innfall, med setningen: at vannet er alle tings opphav og moderskjød. Er det virkelig nødvendig å stanse opp ved dette og tenke alvorlig over det? Ja, og det av tre grunner: for det første fordi setningen utsier noe om tingenes opphav; for det annet fordi den gjør det uten bilder og fabuleringer; og endelig, for det tredje, fordi den, om enn i forpuppet tilstand bærer i seg tanken om at ’alt er ett’”

Aristoteles sier om de første filosofene:

*”De første filosofene tenkte gjerne at materiale prinsipper var de eneste prinsipper for alt. For den opprinnelige kilde til alt værende, det som noe først oppstår av og så går til grunne i, den ting som består mens egenskapene skifter, dette mente de var et element og det første prinsipp (arché) for alt værende. Av denne grunn mener de at det ikke finnes noen absolutt tilblivelse eller oppløsning fordi denne physis alltid varer ved …. For det må finnes en physis, enten én eller mer enn én, som alt annet stammer fra mens den selv forblir uberørt. Men når det gjelder antallet av og formen for denne art av prinsipp er ikke alle enige. Thales, grunnleggeren av denne type filosofi, sier at det er vann (og sa derfor at jorden lå på vann). Dette antok han kanskje fordi han så at alle tings næring var fuktig og at selve det varme oppstod av dette og levde av dette (for det alle ting oppstår av, er deres prinsipp) – derfor antok han det og fordi alle tings frø var fuktig: at vannet var det naturlige prinsipp.”

Thales fra Milet

Milet var en by i Lilleasia hvor det ble drevet livlig handel. Her var det også en stor slavebefolkning og en bitter konflikt mellom de rike og fattige frie borgerne. På 600- og 500- tallet f.Kr. skjedde det viktige forandringer her. Først flyttet makten seg fra det jordeiende aristokratiet og over til å bli et plutokrati hvor handelsmennene hadde makten. Senere mistet de makten og tyranner overtok styret.

I øst lå kongeriket Lydia. Det var et godt forhold mellom de to statene inntil Lydia ble erobret under Kyrus i 546 f.Kr. Milet hadde også viktige forbindelser med Egypt siden kongene der var avhenige av greske leiesoldater og handelsfolk.

Thales regnes altså som den første filosofen. Han skal ha levd mellom ca. 624 og 546. Vi har ingen skriftlige levninger etter ham, men Aristoteles og Diogenes Lærtius skriver om ham. Han ble regnet som en av de syv vise, og hadde både klokskap og praktisk visdom. Han skal ha hjulpet kong Krøsus i krigen mot perserne. Han skal også ha forutsett en solformørkelse i året 585 f.Kr. Han skal også ha vært aktiv innen politikk og ha hatt god kjennskap til forhold i andre land i Middelhavsområdet.

Spørsmålet til Tales er altså: Hva er det grunnleggende stoff i kosmos? Han mener at det må være noe som 1) alle ting kan dannes av, 2) grunnleggende for liv, 3) kan bevege seg, 4) være i stand til å forandre seg. Svar: vann.  Er han på gyngende grunn her? Visste du dette om vann:

  1. Ca. 70 prosent av kroppen består av vann
  2. Når vi blir født er 80 prosent av kroppsvekten vår vann
  3. Vi kan bare bruke 3/10 av én prosent av alt drikkende vann på jorda
  4. Alt vann på jorda har alltid vært her

Se mer på denne siden: 20 interesting facts about water på http://www.allaboutwater.org/water-facts.html [lastet ned 06.10.2015]

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s