Heraklit fra Efesos: Alt flyter

Ulikt de andre tidlige greske filosofene ser Heraklit (ca. 535-475) på verden som styrt av et guddommelig logos. I denne sammenhengen kan logos bety noe sånt som en universell, kosmisk lov som bestemmer hvordan alle ting blir skapt og hvordan de forskjellige materielle tingene i universet blir holdt i balanse.

Det finnes en rekke motsetninger i verden. Ta disse to eksemplene:

  • Dag og natt
  • Kaldt og varmt

Det er når disse motsetningene blir holdt i balanse at universet opplever enhet. Samtidig ser det ut til at han kan ha ment at alle ting er en del av en fundamental prosess eller substans.

Heraklit sier også at det det er en evig friksjon mellom de to motsetningene. Derfor konkluderer han med at alt er i evig forandring:

  • Dag blir natt og blir dag igjen

For å illustrere dette skal han ha sagt:

Man kan ikke gå ut i den samme elven to ganger

Det betyr at i det øyeblikket du går ut i elven vil det komme nytt vann som erstatter det vannet som var der akkurat da du gikk ut i elven. Likevel er det vanlig å beskrive elven som uforanderlig.

Når Heraklit sier at alle ting er i evig forandring stiller han seg i direkte motsetning til f.eks. Tales. Tales vil jo hevde at det finnes en, uforanderlig substans i verden.

Heraklit hadde på en eller annen måte påvirkning på disse filosofene:

  • Parmenides: brukte logisk deduksjon for å bevise at forandring er umulig (400-tallet)
  • Platon: beskriver verden i evig forandring, men avfeier Heraklit som selvmotsigende
  • Georg Friederich Hegel: baserer sin dialektiske filosofi på foreningen av motsetninger
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s