Introduksjon til Romerrikets historie

I de neste ukene skal vi arbeide med Romerriket. Vi skal jobbe med både primærkilder og sekundærkilder. Begynn derfor med å se denne filmen som gir en kort oversikt over Romerrikets historie:


Den første kilden du skal se på er fra den greske offiseren og historikeren Polyb som levde 200-120 f.vt. I dette utdraget undrer han seg over Romas storhet og sammenligner det med andre verdensriker på den tiden:

“Hvor […] stort det er å skue den tiden som jeg skal undersøke  om vi setter til side og sammenligne Romas herrevelde med de berømte riker i fortiden […] De som er verdig sammenligning er disse: Perserne som i en viss periode hadde et stort styre og herrevelde; men stundom valgte de å krysse Asias grenser og således satte ikke bare sitt eget rikes sikkerhet i fare, men også deres eget. Lakeidaimonerne [Sparta], som i mange år kjempet om hegemoni i Hellas, og som i en periode klarte det uutfordret i snaue 12 år. Makedonernes overhøyhet i Europa strakk seg bare fra Adriaterhavet til Donau, noe som virker som en ikke ubetydelig porsjon av kontinentet. I ettertid, da de hadde underkastet seg det persiske kongedømmet, ble det overlegne i Asia også. Men selv om deres rike nå ble sett på som det største som hadde eksistert i utstrekning og politisk, lot de den ubefolkede verden stå utenfor. For de gjorde aldri noe forsøk på å hevde seg på Sicilia, Sardinia eller Libya. Og de mest stridslystne nasjoner i Vest-Europa var, i sannhet, ukjente for dem.”

“Men romerne tok ikke bare deler, men nesten hele verden og hadde et imperium som ikke bare var uendelig større enn de som hadde vært før. De trenger heller ikke frykte noen rivaler i fremtiden.”

Utdrag fra: Polybius. «The Complete Histories of Polybius.» iBooks. Oversatt av Ole Kristian Sandvik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s