Hvordan gir vi tilbakemelding til hverandres tekster?

I historie og filosofi har vi skrevet et filosofisk essay. Elevene har levert et førsteutkast og nå skal de gi hverandre kommentarer på hverandres tekster. Men hvordan gjør vi det? Hvordan snakker vi da? Her er noen forslag

Mange kan oppleve det som annerledes å tre inn i rollen som lærer og begynne å gi kommentarer til en annens tekst. Det er viktig å huske på at tilbakemeldinger skal ha til hensikt å gjøre teksten bedre. Det innebærer at forfatteren blir kjent med hva den andre mener er tekstens sterke og svakere sider. En smart måte å begynne på er naturligvis å begynne med å lese teksten. Når du har gjort det kan du stille følgende spørsmål til teksten (og ikke medeleven på dette tidspunktet):

  1. Er innledningen oversiktlig? Er den “livlig”? Hva gjør forfatteren for å skape interesse for temaet og problemstillingen han tar opp?
  2. Er argumentene klare?
  3. Tilfredsstiller argumentene den filosofiske samtalen?
  4. Bruker eleven eksempler?
  5. Er teksten logisk organisert?
  6. Klarer forfatteren å se motforestillinger og andre evt. sterkere argumenter?

Deretter snakker du og forfatteren sammen. Nå skal du være en som leser – ikke en som vurderer. Derfor må du

  1. Bruk førsteperson entall: Jeg liker… jeg tror… jeg har lest…
  2. Vær positiv: her må du på mange måter balansere mellom sannhet og vennlighet. Teksten ønsker kritikk, mens forfatteren ønsker belønnng
  3. Kom med noen forslag til hva som  kan gjøres bedre

Hva er egentlig en tilbakemelding i dene sammenhengen? Når vi gir tilbakemelding forteller vi om hva det er i teksten vi synes forfatteren skal arbeide videre med. Tilbakemeldingen skal derfor være med å motivere fofatteren til å skrive mer. Ofte kan det være mange deler av en tekst som kan trenge forbedring. Det kan bli mye å håndtere for den som har skrevet det. Derfor må vi velge ut noen ting forfatteren skal arbeide videre med. Kommentarene bør formuleres som spørsmål snarere enn kritikk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s