Flere ressurser til Platons etikk

Intro: Hva er det gode liv, ifølge Platon?

Hulelignelsen

Hentet fra Skirbekk, Gunnar: Filosofihistorie. Oslo 2000, s. 87ff. Digitalt gjengitt på http://www.nb.no/nbsok/nb/7a9a0e7564cbf5c04e67d0aabbf69008?index=1#85

-Og nå, sa jeg (Sokrates), må du, ha hva utdannelse og mangel på utdannelse angår, sammenligne vår natur med en slik tilstand som denne: Forestill deg noen mennesker som bor i en slags underjordisk hule med en inngang som i hulens fulle bredde åpner seg mot lyset. Her har de vært fra barnsben av, med lenker om ben og hals, så de må bli hvor de er og kan bae se rett fram, for på grunn av lenkene kan de jo ikke snu hodet.Et lysende bål brenner et stykke over og bak dem, og mellom det og de lenkede er det lagt en vei. Forestill deg at det langs denne vei er reist en mur, liksom de forhøyninger som fremvisere i et dukketeater har mellom seg og tilskuerne, og som de viser fram dukkene over. […]

-Forestill deg altså at det langs denne muren går mennesker som bærer alle slags redskaper, som rager opp over muren, og figurer som ligner mennesker og andre levende vesener, og som er laget av stein og tre og annet materiale; og naturligvis er det noen av disse bærere som snakker, andre som ikke sier noe. […]

-Det var et underlig bilde, sa han (Glaukon), og noen underlige fanger.

-Ja, men de ligner oss, sa jeg, for tror du de kan ha sett annet av seg selv og hverandre enn de skyggene som på grunn av ilden kastes inn mot hulens bakvegg rett foran dem? […]

-Tenk over, sa jeg, hvordan det ville gå om de ble løst fra lenkene og helbredet for sin uforstand […] Når en av dem ble løst pg plutselig ble tvunget til å reise seg, snu hodet og gå ut og rette blikket mot lyset, ville alt det han gjorde, volde ham smerte, og på grunn av det skarpe lys ville han ikke kunne få øye på de ting hvis skygger han før hadde skjedd. Og hva tror du han ville si hvis noen sa til ham at det han før hadde sett, var det rene narrespill, men at han nå var kommet til det værende nærmere og var vendt mot noe virkeligere og derfor så riktigere, og man så pekte på hver enkelt av de ting som for forbi og ved å stille spørsmål tvang ham til å si hva det var?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s