Føydalisme: Konrad II’s lenslov av 1037

Konrad II’s lenslov for Italia 1037

konrad2salsky-2Karl den stores rike ble delt i 843. I 300 år etter den tid var det den tysk-romerske keiser som hadde mest makt i Europa. Hans makt strakte seg over tyske, sveitiske og italienske områder. I tillegg la han under seg områder i Øst-Europa. Keiseren hadde en nær allianse med paven. Samtidig var det en konkurranse med ham om hvem som skulle ha størst makt.

Keisrdømmet har ikke noen fast struktur. Det finnes mektige herrer som gjør opprør mot keiseren når han er Italia. Samtidig reiser byene i Nord-Italia seg mot ham.

Under keiser Konrad er milano et sentrum for de italienske byenes kamp for uavhengighet. Keiseren beleirer byen, men gir opp i 1037. I Constitutio de Feudis lar keiseren alle de små lenene bli arvelige. Men denne politikken blir oppgitt når Konrad dør. Da griper lensherrene makten. Dette innvarsler retningen for hvordan det tysk-romerske riket skal bygges opp utover i middelalderen.

 

I den hellige og udelelige treenighets navn. Konrad, av Guds nåde romersk keiser og Augustus. Vi kunngjør herved […at…] våde de som lever i dag og de som skal komme i fremtiden, at Vi – for å forsone sinnene til lensherrene og deres vasaller, for at de alltid skal være innbyrdes enige og trofast tjene Oss […] befaler og forordner at ingen vasall av biskoper, abbeder, abbedisser, markgrever, grever eller noen andre som nå har eller har hatt eller mot lov og rett har mistet et len av Vårt krongods eller kirkegods […] skal miste sitt len uten klar og bebist skyld[…]

I fall det oppstår strid mellom lensherrer og vasaller, så skal vasallen – også når standsfellene har avgjort at han skal miste sitt len, hvis han selv erklærer at dommen er urettferdig eller skyldes hat – beholde sitt len inntil lensherren og den innstenvede smammen med sine standsfeller kan komme fram for Vårt ansikt og saken kan bli avgjort etter lov og rett. […]

 

Hentet fra Bugge, Ragne (red.): Middelalderen i dokumenter. Oslo 1965. Digital lenke: http://www.nb.no/nbsok/nb/c03751674b8866f9ee7f41a8df44515e?index=1#0. Utvalget er gjort av Ole Kristian Sandvik

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s