Bedriftsetablering – samfunnsfag

Etablere bedrift – vurderingssituasjon

 

Tid: Uke 49-50

 

Kompetansemål: vurdere moglegheiter for og utfordringar ved å etablere ei bedrift og trekkje ut hovudlinene i ein resultat- og balanserekneskap

 

 

  • I denne vurderingssituasjonen er målet at dere skal lage hver deres bedrift.
  • Produktet er deres ide samt en undersøkelse og analyse av behov i markedet samt muligheter og utfordringer.
  • Du kan velge mellom skriftlig innlevering (max 2 sider) og muntlig presentasjon (max 10 min).

 

 

Uke 49 – torsdag 3. desember

  1. Hvilken bedrift velger du? Grunngi hvorfor dette er et godt valg.
  2. Lage en forretningsplan som består av følgende momenter:
  1. Hvor mange ansatte skal du ha? Hva skal de gjøre?
  2. Gjennomfør en situasjonsanalyse, som består av bedriftens styrker og svakheter (internt) og muligheter og trusler (i markedet). Informasjonen du har funnet over, er en del av dette.
  3. Analyse av informasjonen du har funnet – hvilke utfordringer kan du støte på? Er bedriften «liv laga»?

 

Skriv rapporten som en sammenhengende tekst med klar innledning, hoveddel og konklusjon (ha gjerne mellomoverskrifter til hvert punkt over).

 

Presentasjonen skal også ha en klar innledning, hoveddel og konklusjon.

Uke 50 – torsdag 10. desember

  • Deadline for skriftlig innlevering kl 15:15
  • Presentasjoner i timen

 

 

 

 

 

 

Vurderingskriterier

 

 

Kjennetegn på kompetanse/

karakternivå

 

Karakternivå 5 og 6:

Meget god eller svært god kompetanse i faget

 

Karakternivå 3 og 4:

Nokså god eller god kompetanse i faget

Karakternivå 2:

Lav kompetanse i faget

Fagterminologi og begreper

 

Bruker fagets terminologi og begreper gjennomgående og korrekt Passende bruk av fagets terminologi og begreper Bruker noen begreper fra faget
Kunnskap, analyse og refleksjon Viser svært god oversikt over tema

 

Bruker fakta og eksempler på en relevant, selvstendig og reflektert måte

 

Viser svært god evne til å drøfte og analysere

 

Har svært god sammenheng mellom drøfting og konklusjon

Viser kjennskap til det sentrale i tema

 

Bruker fakta og eksempler på en relevant måte

 

Viser evne til å drøfte og analysere

 

Har sammenheng mellom drøfting og konklusjon

Viser kunnskap om tema

 

Kan bruke eksempler

 

Kan vise til ulike sider av tema

 

Har en passende konklusjon

 

 

Framstilling

 

Har en svært hensiktsmessig og godt strukturert framstilling tilpasset vurderingssituasjonen Har en oversiktlig framstilling tilpasset vurderingssituasjonen

 

 

Har innledning, hoveddel og avslutning tilpasset vurderingssituasjonen

 

Kildebruk Relevant, selvstendig og kritisk bruk av bredt utvalg av kilder, tilpasset tema og vurderingssituasjon

 

 

Relevant og kritisk bruk av kilder tilpasset tema og vurderingssituasjon Oppgir kilder tilpasset tema og vurderingssituasjon

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s