Boccaccio om Svartedauden

Giovanni Boccaccio 1313-1375

Fra Il Decamerone

Dekameronen er en bok som er bygget opp som en fortelling som inneholder 100 historier fortalt av en på unge kvinner og unge menn som har søkt ly i en avsidesliggende villa like utenfor Firenze for å unnslippe Svartedauden. Boccaccio skrev trolig Dekameronen etter pestutbruddet i 1348, og skal ha fullført verket etter 1353.

Norske oversettelser

waterhouse_decameron

John William Waterhouse, A Tale from Decameron, 1916, Lady Lever Art GalleryLiverpool

 

Det første jeg har å fortelle, er altså at det i det Herrens år 1348 brøt pesten ut i den vakreste av alle Italias byer, det så berømte Firenze. Man vet ikke om denne pesten skylde innflytelse himmellegemene eller om det er en straffedom som Herren har sendt over oss for våre synders skyld, men i alle tilfeller hadde den oppstått noen år tidligere i Østen, hvor den krevde en uendelig mengde dødsoffer, og deretter spredte den seg fra sted til sted, inntil den også nådde landene i vest. I Firenze hadde man gjort alt som stod i menneskelig makt for å forebygge katastrofen. man hadde utnevnt spesielle embetsmenn, som sørget for at byen ble renset for søppel. Ingen syk fikk lov til å komme inn i byen, og alle forholdsregler ble tatt for å bevare borgernes sunnhet. Det ble sent opp mange bønner opp til Himmelen, både fra enkeltpersoner og offentlig, og det ble holdt en mengde religiøse prosesjoner. allikevel begynte man om våren 1348 å se tydelige tegn på at pesten var i anmarsj.

Disse symptomene var ikke de samme som i Østen, hvor det sikreste tegn på at døden nærmet seg, var at den syke begynte å blø neseblod. Hos oss opptrådte det til å begynne med med byller i lysken eller under armene, og de kunne bli så store som et egg eller til og med som et eple; folk kalte dem i alminnelighet gavoccioli. Disse byllene spredte seg snart i alle retninger utover hele kroppen, og etter en stund opptrådte også andre symptomer, nemlig noen mørke, ofte helt svarte flekker, som viste seg på armene eller lårene; de kunne være store og forholdsvis få, eller tallrike og ganske små. både byllene og flekkene var sikre tegn på at døden nærmet seg. Disse sykdommene var så fryktelige at legene verken visste ut eller inn, og ingen medisiner hjalp mot dem. Det er ikke godt å si hva dette skyldtes, enten det var sykdommene som var av en slik art at de ikke lot seg kurere, eller om det var legene som ikke var dyktige nok. Det var nok en del kvalifiserte leger, men det var også mange, både menn og kvinner, som syslet med legehåndverket uten noen gang å ha studert legevitenskap. Det er ganske rimelig at disse ikke ante noe om sykdommenes opprinnelse og derfor var ute av stand til å bekjempe dem. Det var ytterst få mennesker som kom seg igjen; de aller fleste døde innen tre dager etter at symptomene hadde vist seg, men det rare var at de fleste av dem verken hadde feber eller noen av de vanlige symptomene som ellers pleier å følge med de fleste sykdommer ….

En tirsdag morgen etter morgengudstjenesten var den ærverdige Santa Maria Novella-kirken omtrent folketom, bortsett fra sju unge damer i sørgedrakt. De stod hverandre nær, da de enten var i slekt med hverandre eller nær bekjente, og de var alle sammen vakre, livlige og av god familie. Den eldste av dem kunne vel være tjueåtte år gammel, og den yngste atten. Jeg kunne nok nevne på dem hvis jeg ikke hadde god grunn til å holde dem hemmelig. [Han skal avsløre detaljer om dem]

Basert på: Ragne, Bugge: Dokumenter fra renessansen og reformasjonstiden. Oslo 1970. Utvalg ved Ole Kristian Sandvik.

http://www.nb.no/nbsok/nb/5980053163c89d012d31f32c2ed433c0?index=2#19

Oppgaver

  1. I teksten forteller forfatteren om to måter man hadde å forklare pestutbruddet på. Identifiser disse! Hvilken ville du ha valgt? Begrunn svaret ditt
  2. Hvordan ville du ha forklart de følgende symptomene religiøst og rasjonelt:
    1. Byller så store som epler
    2. Å blø neseblod
    3. Store eller små sorte flekker
    4. sikre tegn på at døden nærmer seg

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s