En fransk beretning fra Svartedauden

Jean de Venette

Jean de Venette (død ca. 1368) var munk og teolog ved universitetet i Paris. Dette er et utdrag fra hans egen livsberetning

 

Noen sa at denne pesten var forårsaket av infeksjon av luft og vann. . . . Som et resultat av denne teorien. . . . ble jødene plutselig og voldsomt beskylt for å ha infisert brønner og vann og for å ha ødelagt luften. . . . I Tyskland og andre deler av verden hvor jøder levde, ble de massakrert og slaktet av kristne, og mange tusen ble brent overalt,. . . . Men i sannhet, slike forgiftninger, gitt at de faktisk ble begått, kunne ikke ha forårsaket så stor en pest og heller ikke har smittet så mange mennesker. Det var andre årsaker; for eksempel Guds vilje og det onde iboende i luft og jord. . .

Etter epidemiens, eller pestens opphør ble de menn og kvinner som overlevde gift med hverandre. Det var . . . fruktbarhet utover det vanlige. Gravide kvinner ble sett på overalt. . . . Men ve meg! Verden ble ikke endret til det bedre, men til det verre ved denne fornyelsen. For mennene var mer gjerrige  enn før, selv om de hadde langt større eiendeler. De var mer dek- etous og forstyrret hverandre oftere med tvister, slagsmål, tvister og bønner. Heller ikke ved denne denne forferdelige pestens dødelig het som påført av Gud var fred mellom konger og adelsmenn etablerte. Tvert imot, fiender av kongen av Frankrike og Kirkens var sterkere og ondere enn før, og hisset til kriger på sjø og på land. Større onder enn før fantes overalt i verden. Og denne faktor var svært bemerkelsesverdig. […] Uvitenheten fikk sin plass i byene; ingen fantes hverken i slottene eller i byene som kunne gi barna innføring i grunnleggende [lærdom]

Hentet fra Richard A. Newhall, ed., The Chronicle of Jean de Venette (New York: Columbia University Press, 1953), 50–51. Utvalg og oversettelse ved Ole Kristian Sandvik.

Spørsmål

  1. Hvordan er Venettes fortolkning annerledes fra andre fortolkninger om årsakene til pesten?
  2. Hva slags sosiale og moralske konsekvenser fikk pesten?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s