Sir Isaac Newton – ressurser

Jeg har egentlig aldri vært spesielt interessert i fysikk, siden jeg er en hardbarka humanist (om det er lov til å si). Men det var en gang jeg så på tv og det var et eller annet program om Newton og om tyngdekraften og sorte hull. I framtiden, om mange millioner år, vil alt det vi kjenner av univers (pr. dags dato) ta slutt. Alt vil bli sugd opp av et sort hull; alt som har blitt skapt iløpet av milliarder år vil bare forsvinne. Etter at jeg hadde sett dette programmet: Hva er meningen med universet? Har det en mening? Hva står bak dette her?

Rundt 1650 er det ingen vitenskapelig oppslutning rundt Aristoteles’ og Ptolemaios’ teorier om universet. Nå, etter Copernicus, Kepler og Galileo, kommer det en ny vitenskap. Denne har sitt grunnlag i nyplatonismen og ideen om at virkeligheten kan beskrives matematisk.

isaac_newtonDet sentrale navnet er naturligvis Sir Isaac Newton (1642-1727) kom fra en moderat rik familie i Lincolnshire i England. Han hadde et naturtalent og fikk plass ved Trinty College, Cambridge. I tillegg til en forkjærliget for naturvitenskap viser hans notater en enorm interesse for både filosofi og religion. I 1666 oppdaget han tyngdekraftloven og samtidig gjorde han også en undersøkelse innenfor optikk.

I Opticks (1704) kommer Newton fram til at lys er atomisk og stråler ut fra legemer.

I den nye vitenskapen som Newton representerer er det matematikken og geometrien som sitter i høysetet. Fysikken skal utforske naturen gjennom forsøk. På grunnlag av flere forsøk kom Newton fram til følgende lover (hentet fra Skirbekk 2000, s.215)

” Newtons første lov:

Ethvert legeme  blir værende i sin tilstand enten av ro eller av jevn, rettlinjet bevegelse, så lenge ikke ytre krefter får det til å forandre tilstanden.”

newton1r

“Newtons andre lov:

Forandringen i bevegelsen er proposjonal med den bevegende kraften og skjer i den retningen som kraften virker.”

figure3-2-intro-1

“Newtons tredje lov:

Reaksjonen (motvirkningen) er alltid lik og motsatt aksjonen (virkningen).”

I dette geniale klippet vil du få en god forklaring på Newtons lover

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s