Nøkkelpunkter: Jean- Jaques Rousseau

  • Mennesket er født godt, men det er instutisjonene som gjør dem “onde.” Merk motsetningen til kristendommen og særlig Augustin
  • Motstander av naturlig ulikhet: alder, helse og utdanning.
  • Opprinnelsen til samfunnet og sosial ulikhet er knyttet til eiendom. Jf. Locke og hans syn på eiendom
  • For å utslette ondskapen må man oppgi sivilisasjonen, for mennesket er naturlig godt og “villmannen”, når han har spist, lever i fred med andre skapninger
  • I Samfunnskontrakten fremmet han demokrati og fornektet kongedømmet av Guds nåde. Jf. Jean Bodin
  • Mennesket er født fritt, men overalt er det i lenker. En mener en er herre over andre, men er mer slave enn de er. Bertrand Russell: “Liberty is the nominal goal of Rousseau’s thought, but it is in fact equality that he values and that he seeks to secure even at the expense of liberty.” Russell, 1996 s. 632.
  • Likheter mellom Rousseau og Hobbes: Det kommer et tidspunkt i utviklingen fra naturtilstanden når individer ikke lenger klarer å opprettholde sin eksistens i den primitive eksistensen naturtilstanden innebærer. Da blir det nødvendig for selvopprettholdelsen at de må danne et samfunn. 1280px-jean-jacques_rousseau_28painted_portrait29

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s