Repetisjon oldtid

Gruppearbeid- presenter innad i gruppa; hver har en problemstilling. Fokuser på hvordan du deler oppgaven opp og hvordan du vil velge å presentere det

 1. Hvilke forutsetninger har menneskene for å kunne klare seg i denne verden?
 2. Hva kjennetegner jeger- og sankersamfunn?
 3. Hva menes med begrepet sivilisasjon? Under hvilke forhold vokste de fram?
 4. Hva hadde sivilisasjonene i Egypt og Mesopotamia til felles?

Inspirasjon
https://embed-ssl.ted.com/talks/yuval_noah_harari_what_explains_the_rise_of_humans.html

Kompetansemål

 • sammenlikne samfunnsstruktur og naturgrunnlag i to eldre kultursamfunn og diskutere hvilke ideer som preget disse samfunnene
 • drøfte hvordan mennesker i eldre kultursamfunn har forstått tid, søkt mening og overført kunnskap mellom generasjonene
 • reflektere over hvordan myter preger virkelighetsforståelse og fortellinger, og diskutere hvordan mytene søker å gi svar på grunnleggende spørsmål i eldre kultursamfunn
 • gjøre rede for hva som kjennetegner symboler og gi eksempler på ulike typer symboler fra eldre kultursamfunn
 • forme en enkel historisk framstilling med utgangspunkt i ikke-skriftlige levninger fra perioden som viser hvordan slike levninger kan tolkes forskjellig
 • reflektere over forbindelsen mellom tidsoppfatning og fortelling når det gjelder kronologi, erfaringsoverføring og menneskets eksistensielle søken
 • diskutere hvilken betydning muntlighet har for historiebruken i en kultur
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s