Østerrike, nasjonalisme og revolusjoner

Habsburgriket, med utgangspunkt i Wien, var den nest mest befolkede stat i Europa. Folkene i riket levde i tre hovedregioner:

  • Østerrike
  • Böhmen
  • Ungarn

De tilhørte rundt et dusin forskjellige nasjonaliteter og språkgrupper: tysk, tsjekkisk, magyarsk, polsk, ruthensk, slovakisk, serbisk, kroatisk, slovensk, dalmatisk, rumensk og italiensk. I mange deler av riket levde nasjonalitetene sterkt adskilt, mens i mange regioner levde flere folkeslag sammen. Språket kunne være annerledes fra landsby til kandsby eller fra hus til hus.

Tyskerne var de som holdt til i hele Østerrike og store deler av Böhmen. De var også spredt i små lommer over hele Ungarn. Tsjekkerne holdt til i Böhmen og Mähren. Magyarene var de som dominerte i Ungarn, som også hadde en miks av slaviske folkeslag. To av de mest fremstående delene av Italia lå også inn under habsburgmonarkiet: Venezia og Lombardiet med hovedstaden Milano.

Tsjekkerne, polakkene, rutenerne, slovakerne, serberne, kroaterne, slovenerne og dalmatinerne var alle slavere. Språkene deres var beslektet med hverandre og til forskjellige former for russisk. Hverken magyarerne eller rumenerne var slavere. Magyarerne var stolte av sitt språks særegenhet og rumenerne med den lingvistiske nærheten de hadde til de romanske språkene i vest. Rumenerne, magyarerne og tyskerne dannet et belte som skilte slaverne i sør fra slaverne i nord. Tyskere og italienere som levde i riket hadde kontakt med tyskere og italienere utenfor det. Riket var svært variert: Wien, hovedstaden var nr. to etter Paris i anseelse. Milano var et handelssentrum. Böhmen hadde en stor tekstilindustri som begynte å bli mekanisert i 1840-årene.

1360px-austria_hungary_ethnic_de-svg
Folkegrupper i Østerrike-Ungarn, 1910

Riket styrte over det som etter 1918 skulle bli Østerrike, Ungarn og Tsjekkoslovakia, samt deler av Polen, Romania, Jugoslavia og Italia. Wiens autoritet kjentes langt utenfor rikets grenser. Siden 1815 hadde Østerrike vært det viktigste medlemmet av det tyske forbund. Wiens påvirkning merktes i Tyskland og Italia på mange forskjellige måter.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s