Den katolske kirken mister sitt hegemoni

Mange hadde satt likhetstegn mellom den kristne enhet og den kristne kirke. Men denne enheten hadde sitt grunnlag i spesielle sammenheng: fattigdom og mangler frem mot 1100-tallet. Når disse forholdene endret seg, samtidig med at Europa ble rikere og kunnskapsnivået på mange forskjellige felt ble sterkere, forsvant også grunnlaget for pavens makt. Kirken kunne ha styrket seg gjennom konsilbevegelsen. Likevel arbeidet paven imot denne bevegelsen, og i den kommende perioden konsentrerte han sin politikk henimot renesansens Italia.

michel_sittow_004
Kong Ferdinand av Aragon, 1479-1513

 

I 1508 truet kong Ferdinand av Aragon med å bryte sine kongedømmers, altså Spania, de to Sicilier og Sardinia, troskap mot paven om paven insisterte på å ekskommunisere Napoli. Dette spørsmålet ble løst ved at paven anerkjente nederlag. “Den katolske kongen” kan ha tenkt at den kristne enhet ikke var nødvendig og avhengig av kirken.

Henrik VIII (1509-1547) kan også ha tenkt slik. Han fikk støtte fra parlamentet og mesteparten av geistligheten til ikke lenger adlyde paven. Paven ville ikke tillate skilsmisse mellom kongen og dronningen Katarina av Aragón da hun ikke var i stand til å gi ham en sønn (1529-34). Gjennom lover fremmet i parlamentet erklærte Henrik seg selv som “den engelske kirkes overhode på jorden med myndighet direkte fra Gud.” Henrik oppløste alle de engelske klostrene og konfiskerte deres eiendommer.

I 1525 gikk stormesteren av den tyske orden  Albrecht av Brandenburg over til

1024px-workshop_of_hans_holbein_the_younger_-_portrait_of_henry_viii_-_google_art_project
Henrik VIII, 1491-1547

 

protestantismen. Hans mål var å gjøre seg selv til hertug av Prøysen og vassall til kongen av Polen.

I 1527 gav kong Gustav Vasa i Sverige ordre om at all eiendom som ble eid av den svenske kirken skulle gå over til kongemakten. Han bestemte også at alle betalinger som skulle gå fra den svenske kirken til Roma skulle stoppes og at paven ikke lenger skulle godkjenne biskoper der i landet.

Disse eksemplene viser at de politiske årsakene gjorde at en etter en av de europeiske herskerne fant det nyttig å avsverge lydigheten til Roma og å ta kontroll over kirken i hvert sitt land og å konfiskere eiendommene som tilhørte de.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s