Resources to Gun Control

The case against gun control The National Rifle Association (NRA) Mass shootings in the US Updated list of mass shootings in US (2016) Statistics

Jordbrukets rutiner

Livet til bønder verden over følger de fire årstidene. Hver årstid brukes til sitt arbeid. Husk for eksempel tilbake til da dere leste eller så på tv om Emil i Lønneberga. Hva var det de gjorde om sommeren? Jo, sommeren er en veksttid for planter og dyr. Da er sauene på beite og kornet vokser….

Repetisjon oldtid

Gruppearbeid- presenter innad i gruppa; hver har en problemstilling. Fokuser på hvordan du deler oppgaven opp og hvordan du vil velge å presentere det Hvilke forutsetninger har menneskene for å kunne klare seg i denne verden? Hva kjennetegner jeger- og sankersamfunn? Hva menes med begrepet sivilisasjon? Under hvilke forhold vokste de fram? Hva hadde sivilisasjonene…

Mer om John Stuart Mill

I On Liberty er John Stuart Mill opptatt av viktigheten av å la mennesker få blomstre i alle mulige former for tilværelser. Samfunnet må behandle mennesker som planter; ikke maskiner. Det menneskelige potensiale må dyrkes i et rom som er stort nok. Mill var antakelig ikke spesielt begeistret for samtiden; folk var for opptatte av…

Vestens filosofer

Den antikke verden Tales Pytagoras Heraklit Parmenides Demokrit Sokrates  Zeno av Elea Protagoras Platon Etikk Metafysikk Aristoteles   Middelalderens verden St. Augustin Boëthius Avicenna St. Anselm Averroes Moses Maimonides Jalal ad-Din Muhammad Rumi St. Thomas Aquinas Erasmus av Rotterdam Renesssansen og opplysningstiden Pico della Mirandola Niccolò Machiavelli Michel de Montaigne Francis Bacon Thomas Hobbes Renè Descartes…