Kristendommen, gresk-romerske og germanske tradisjoner

I middelalderen snakker vi om i hovedsak to kristne retninger, den romersk-katolske og den ortodokse kristenhet. Den romersk-katolske versjonen var i all hovedsak henvist til Vest- og sentral-Europa. I løpet av de 1000 årene vi kaller middelalderen oppstod det en felles-europeisk sivilisasjon. Det var egentlig en slags miks av kristne, gresk- romerske og germanske elementer….

Trippelalliansen vs. trippelententen

Etter 1870 begynte den industrielle revolusjonen i Tyskland. Tyskerne produserte mindre stål i 1865 enn Frankrike. I 1900 produserte landet mer enn både Storbritannia og Frankrike samlet. Tyskerne følte at de trengte “en plass i solen.” Med det menes at Tysklands mål var å bli jevnbyrdig med Storbritannia. Dette var noe som var vanskelig å…

Østerrike, nasjonalisme og revolusjoner

Habsburgriket, med utgangspunkt i Wien, var den nest mest befolkede stat i Europa. Folkene i riket levde i tre hovedregioner: Østerrike Böhmen Ungarn De tilhørte rundt et dusin forskjellige nasjonaliteter og språkgrupper: tysk, tsjekkisk, magyarsk, polsk, ruthensk, slovakisk, serbisk, kroatisk, slovensk, dalmatisk, rumensk og italiensk. I mange deler av riket levde nasjonalitetene sterkt adskilt, mens…

Revolusjonsåret 1848

Frankrike Julimonarkiet i Frankrike hadde ikke livets rett. Dets motstandere var grupperinger som stadig ble mer og mer sosialistiske. Politikken ble stadig mer uvirkelig. Det var få interesser som ble representert i nasjonalforsamlingen. Det som viktigst ble sjeldent diskutert. Selv borgerskapet var magert representert. Korrupsjonen florerte. Noen forsøkte å gi flere stemmerett. De radikale krevde universell…

Stoisismen: Rasjonell kontroll over følelsene

Grunnleggeren av stoisismen var Zeno fra Kitium på Kypros. Han var således ikke innfødt athener. Han kom dit ca. 320 f.Kr og studerte, og fungerte som lærer frem til sin død ca. 260 f.Kr.  Siden han ikke kom fra Athen, ville Platon og Aristoteles ha sett på ham som barbar. Dette sier ikke så lite…

Epikureerne

Epikur(341-470 f.Kr.)levde i en tid hvor filosofien allerede hadde nådd et høydepunkt, med Platon og Aristoteles. Fokuset i filosofien ble flyttet fra metafysikken over til etikken. Epikur dannet grunnlaget for en ny skole som førte videre spørsmålene eldre filosofer, som Sokrates, undersøkte. Målet var å reflektere over grunnleggende begreper og verdier. Sentralt hos Epikur er…

Om kunnskap og meninger hos Platon

Ofte kan vi bli stilt overfor sprørsmålet: Vet du det, eller tror du det du sier nå? Det er en kontrast mellom tro, meninger, og kunnskap. Dette er noe som er helt sentralt for Platon. Solistene mente at om noen mener at f.eks. Solen er varm da må den være varm for den personen. Protagoras…

Aristoteles: Om polis

Som i andre saker er det ved å observere utviklingen av fenomen fra deres tidligste fase at vi kan oppnå innsikt om dem. De første foreninger må nødvendigvis være mellom mennesker som ikke kan eksister uavhengig av hverandre, som mannen og kvinnen som forenes for forplantningens skyld. Dette er ikke noe man kan velge, snarere…

Fra Hesiods Verk og dager

    Dette er et udtrag fra poeten Hesiods Verk og dager. Her får du se utdrag som tar for seg holdninger mot mennesker i eliten og hvordan mennesker som står under deg skal behandles.   Hesiod levde omtrent samtidig med Homer (ca. 700). I følge seg selv kom han fra Askra i Boiotia. Da…

Resources to Gun Control

The case against gun control The National Rifle Association (NRA) Mass shootings in the US Updated list of mass shootings in US (2016) Statistics

Jordbrukets rutiner

Livet til bønder verden over følger de fire årstidene. Hver årstid brukes til sitt arbeid. Husk for eksempel tilbake til da dere leste eller så på tv om Emil i Lønneberga. Hva var det de gjorde om sommeren? Jo, sommeren er en veksttid for planter og dyr. Da er sauene på beite og kornet vokser….