Epikureerne

Epikur(341-470 f.Kr.)levde i en tid hvor filosofien allerede hadde nådd et høydepunkt, med Platon og Aristoteles. Fokuset i filosofien ble flyttet fra metafysikken over til etikken. Epikur dannet grunnlaget for en ny skole som førte videre spørsmålene eldre filosofer, som Sokrates, undersøkte. Målet var å reflektere over grunnleggende begreper og verdier. Sentralt hos Epikur er…

Om kunnskap og meninger hos Platon

Ofte kan vi bli stilt overfor sprørsmålet: Vet du det, eller tror du det du sier nå? Det er en kontrast mellom tro, meninger, og kunnskap. Dette er noe som er helt sentralt for Platon. Solistene mente at om noen mener at f.eks. Solen er varm da må den være varm for den personen. Protagoras…

Aristoteles: Om polis

Som i andre saker er det ved å observere utviklingen av fenomen fra deres tidligste fase at vi kan oppnå innsikt om dem. De første foreninger må nødvendigvis være mellom mennesker som ikke kan eksister uavhengig av hverandre, som mannen og kvinnen som forenes for forplantningens skyld. Dette er ikke noe man kan velge, snarere…

Fra Hesiods Verk og dager

    Dette er et udtrag fra poeten Hesiods Verk og dager. Her får du se utdrag som tar for seg holdninger mot mennesker i eliten og hvordan mennesker som står under deg skal behandles.   Hesiod levde omtrent samtidig med Homer (ca. 700). I følge seg selv kom han fra Askra i Boiotia. Da…

Resources to Gun Control

The case against gun control The National Rifle Association (NRA) Mass shootings in the US Updated list of mass shootings in US (2016) Statistics

Jordbrukets rutiner

Livet til bønder verden over følger de fire årstidene. Hver årstid brukes til sitt arbeid. Husk for eksempel tilbake til da dere leste eller så på tv om Emil i Lønneberga. Hva var det de gjorde om sommeren? Jo, sommeren er en veksttid for planter og dyr. Da er sauene på beite og kornet vokser….

Repetisjon oldtid

Gruppearbeid- presenter innad i gruppa; hver har en problemstilling. Fokuser på hvordan du deler oppgaven opp og hvordan du vil velge å presentere det Hvilke forutsetninger har menneskene for å kunne klare seg i denne verden? Hva kjennetegner jeger- og sankersamfunn? Hva menes med begrepet sivilisasjon? Under hvilke forhold vokste de fram? Hva hadde sivilisasjonene…

Mer om John Stuart Mill

I On Liberty er John Stuart Mill opptatt av viktigheten av å la mennesker få blomstre i alle mulige former for tilværelser. Samfunnet må behandle mennesker som planter; ikke maskiner. Det menneskelige potensiale må dyrkes i et rom som er stort nok. Mill var antakelig ikke spesielt begeistret for samtiden; folk var for opptatte av…